Plán práce

Týden 23. – 27. listopadu

Pondělí 23. listopadu:

Přírodověda – udělej si kvíz v teamech Přírodověda a nauč se poznávání živočichů a rostlin lesa. Ve čtvrtek 3. prosince budeme psát z poznávání rostlin a živočichů písemku.
Český jazyk – opakování vyjmenovaných slov, učebnice strana 30/1, 2a, b, c, d písemně do sešitu ČJ – Š, opakování věty jednoduché a souvětí ZDE, opakování větné vzorce ZDE.
Matematika – opakování velké násobilky, učebnice strana 60/sloupeček A písemně do sešit M – Š, učebnice strana 61/písemné násobení sloupečky A, B, C, učebnice strana 61/písemné dělení sloupeček C příklady 12 – 20 vše vypočítat písemně do sešitu M – Š.
Čtení – v čítance strana 61 si přečti článek Trh na Staroměstském náměstí a nauč se zpaměti básničku Koulelo se, koulelo červené jablíčko, budu i zkoušet v úterý 24. listopadu.

Úterý 24. listopadu:

Vlastivěda – s pomocí učebnice vypracuj v teamu Habrmánci vlastivěda kvíz na druhy map a na vysvětlivky v mapě.
Český jazyk – opakování vyjmenovaných slov, učebnice strana 30/3, 4 ústně, strana 31/1 písemně do sešitu ČJ – Š.
Matematika – učebnice matematiky strana 60/sloupeček B písemně do sešitu M – Š, učebnice strana 61/ písemné násobení sloupečky D, E, F do sešitu M – Š, pracovní sešit matematické minutovky strana 18/35, 36.
Sloh – v učebnici českého jazyka si přečti na straně 29 popis Vodníka. Podle nápovědy ve cvičení 2 napiš popis nějakého člena rodiny nebo kamaráda. 

Středa 25. listopadu:

Čtvrtek 26. listopadu:

Pátek 27. listopadu:

Týden 16. – 20. listopadu

Pondělí 16. listopadu:

Přírodověda – s pomocí učebnice vy pracuj kvíz  Rostliny a živočichové našich lesů v Teamu Přírodověda.
Český jazyk – vypracuj kvíz Souhrnné opakování v teamu Habrmánci čeština.
Matematika – v teamu Habrmánci matematika vypracuj kvíz Opakování z matematiky.
Čtení – přečti si v čítance na straně 60 bajku a odpověz na otázky v kvízu v teamu Čtení.

Úterý 17. listopadu:

Státní svátek.

Středa 18. listopadu:

Angličtina – online hodina
Český jazyk – opakování vyjmenovaných slov, učebnice strana 27/4, 5 ústně, učebnice strana 28/2 písemně do sešitu ČJ – Š, pracovní sešit strana 27/22, 23.
Matematika – zaokrouhlování čísel učebnice strana 40/1, 4, 5, 6 ústně, učebnice strana 40/2 písemně do sešitu M – Š, pracovní sešit Matematické minutovky strana 17.
Čtení – přečti si v čítance stranu 58 – 59 a udělej si kvíz v teamu Čtení.

Čtvrtek 19. listopadu:

Vlastivěda – otevři si učebnici vlastivědy na straně 18 (20) kapitola Měřítko mapy. Na papír se pokus nakreslit mapu obce (části obce), kde bydlíš a použij vysvětlivky, které vidíš v učebnici, aby bylo vidět, kde je potok, kostel, dům, atd.
Český jazyk – opakování vyjmenovaných slov, učebnice strana 27/7 ústně, učebnice strana 28/4, 5 písemně do sešitu ČJ – Š, pracovní sešit strana 27/24 písemně do sešitu ČJ – Š, pracovní sešit strana 27/25, 26.
Matematika – procvičování zaokrouhlování na desítky ZDE, procvičování zaokrouhlování na stovky ZDE, procvičování zaokrouhlování na tisíce ZDE, učebnice strana 45/1, 2 ústně, učebnice strana 45/7 písemně do sešitu M – Š.
Přírodověda – pracuj s učebnicí strana 18 – 19, nauč se živočichy lesa (čísla 15 – 33) a vypracuj poznávačku v teamu Přírodověda.

Pátek 20. listopadu:

Český jazyk – pracovní sešit strana 28 a 29.
Geometrie – pravý úhel, učebnice strana 50/1, 2, 3.
Angličtina – online hodina.
Hudební výchova – kvíz na hudební nástroje strunné v teamu Habrmánci Hudebka.

Týden 9. – 13. listopadu

Pondělí 9. listopadu: 

Přírodověda – v pracovní sešitě vypracuj stranu 16, v učebnici strana 18 se nauč rostliny 1 – 8 vyhledat v obrázku, poznat a zapamatuj si jejich název.
Český jazyk – opakování vyjmenovaných slov po M, učebnice strana 21/1, 2a, b písemně do sešitu ČJ – Š, pracovní sešit strana 22/10, 11.
Matematika – učebnice matematiky strana 34/9, 11 ústně, 34/12, 13, 14 písemně do sešitu M – Š, učebnice strana 61/písemné dělení sloupeček C příklady 4 – 11 písemně do sešitu M – Š.
Čtení – v čítance strana 36 je básnička Pohádka od Miloše Kratochvíla, nauč se jí nazpaměť (v úterý mi ji řekneš na online hodině), na straně 53 – 54 je článek Brno a Drak na brněnské radnici, přečti si je.

Úterý 10. listopadu:

Vlastivěda – přečti si v učebnici vlastivědy kapitolu 4. Mapy a plány a vypracuj pracovní sešit strana 11/1, 2, 3.
Český jazyk – opakování vyjmenovaných slov po M, učebnice strana 21/3, 4, 5 písemně do sešitu ČJ – Š, pracovní sešit strana 23/12, 13.
Matematika – opakování násobilky 2 – 9, učebnice strana 36/1, 2, 3, 4 ústně, učebnice strana 36/5, 6 písemně do sešitu M – Š, pracovní sešit Matematické minutovky strana 14/27, 28.
Sloh – v učebnici českého jazyka si otevři na straně 25 a přečti si cvičení 1. Podívej se na obrázek ve cvičení 2 a podobným způsobem nakresli na papír svůj pokojík a popiš ho pěti větami.

Středa 11. listopadu:

Angličtina – online hodina
Český jazyk – opakování vyjmenovaných slov, učebnice strana 24/1b, c, d písemně do sešitu ČJ – Š, pracovní sešit strana 23/14 a 24/15.
Matematika – opakování násobilky 2 – 9, učebnice strana 36/7, 8, 9 ústně, učebnice strana 37/10, 17 písemně do sešitu M – Š, pracovní sešit strana 16/31, 32, procvičování převodů jednotek hmotnosti ZDE, procvičování převodů jednotek délky ZDE.
Čtení – přečti si básničku Smutný čmelák v čítance na straně 55 a v Teams Čtení vypracuj kvíz.

Čtvrtek 12. listopadu:

Přírodověda – Podívej se na video o lese ZDE, odpověz na otázku v kvízu v Přírodovědě v Teamsech
Český jazyk – opakování vyjmenovaných slov, učebnice strana 24/2 písemně do sešitu ČJ – Š, učebnice strana 24/3, 4, 5 ústně, pracovní sešit strana 24/16 a 25/17, 18, 19.
Matematika – opakování násobilky, učebnice strana 37/13, 14, 18 ústně, učebnice strana 38/23, 28, 29 písemně do sešitu M – Š.
Vlastivěda – vytiskni si a vyplň pracovní list Česká republika demokratický stát a vlep si ho do sešitu Vlastivědy.

Pátek 13. listopadu:

Český jazyk – opakováni vyjmenovaných slov po M ZDE, učebnice strana 26/2, 3a písemně do sešitu ČJ – Š pracovní sešit strana 26/20, 21.
Geometrie – připomeň si rýsování kolmic ZDE a rýsování rovnoběžek ZDE. Narýsuj do sešitu Geometrie 10 rovnoběžek a 10 kolmic. Nezapomeň je všechny pojmenovat.
Angličtina – online hodina
Hudební výchova – vyber si jednu písničku, kterou zahraješ na flétnu, video odevzdej do Teams Hudebka. Noty na písničky jsou v Teamsech v hudebce v souborech.

Týden 2. – 6. listopadu

Pondělí:

Přírodověda – v učebnici si přečti stranu 16 a v pracovním sešitu vypracuj stránku 11. 
Český jazyk – opakování vyjmenovaných slov po L a M, opakování slabik bje/bě učebnice strana 17/3 písemně do sešitu ČJ – Š, zopakuj si vyjmenovaná slova v učebnici strana 23/1a, b + vypiš do sešitu ČJ – Š slova vyjmenovaná, příbuzná a s i/í, jak je napsáno v zadání. Pracovní sešit ČJ strana 19/1.
Matematika – opakování dělení se zbytkem, učebnice strana 30/1, 2, 3, 5, 6 a 31/7, 8 – ústně, 31/9, 10 – písemně do sešitu M – Š,  učebnice strana 61/sloupeček B písemné dělení (prvních 8 příkladů) do sešitu M – Š.
Čtení – Přečti si v čítance článek Domov na straně 45 a na straně 47 článek Naše vlast. Zjisti (klidně na internetu nebo se zeptej) jaká je pověst o založení města Prahy. Pověst si napiš do sešitu Vlastivěda.

Úterý:

Vlastivěda – přečti si učebnici strana 11 – 12 a s její pomocí doplň informace v pracovním sešitu strana 8/1, 2.
Český jazyk – opakování vyjmenovaných slov po L, učebnice strana 18/1, 3 písemně do sešitu ČJ – Š, strana 18/2 ústně, strana 23/2 písemně do sešitu ČJ – Š, pracovní sešit strana 19/2.
Matematika – opakování čísel do desetitisíce, učebnice strana 31/11, 13 do sešitu M – Š, 31/12 ústně, strana 61/ sloupeček B příklady 12 – 20 do sešitu M – Š.
Sloh – Vytvoř pozvánku na pouštění draka (na samostatný papír), pomůže ti k tomu učebnice strana 19/2. 

Středa:

Angličtina – úkoly na online hodině.
Český jazyk – opakování vyjmenovaných slov po M, učebnice strana 18/4 písemně do sešitu ČJ – Š, strana 19/1, 3 – ústně, 19/4 písemně do sešitu ČJ – Š, strana 23/3 písemně do sešitu ČJ – Š, pracovní sešit strana 20/3, 4.
Matematika – učebnice strana 32/15, 18, 20 ústně, strana 32/16, 17 písemně, pracovní sešit pravopisné minutovky strana 13/25, 26.
Čtení –  přečti si v čítance pohádku Jak se Huňáč a Fuňáč spletli a vyplň kvíz na Teams v teamu Čtení.

Čtvrtek:

Přírodověda – přečti si v učebnici stranu 17 a vypracuj pracovní sešit strana 12.
Český jazyk – procvičování vyjmenovaných slov po M, učebnice strana 20/5 opiš do sešitu ČJ – Š a u podtržených slov urči předponu, kořen a příponu, učebnice strana 20/6 písemně do sešitu ČJ – Š, pracovní sešit strana 20/5, 6.
Matematika – učebnice strana 33/1, 2 ústně, 33/3, 5 písemně do sešitu M – Š.
Vlastivěda – přečti si v učebnici ve třetí kapitole o korupci, volbách, státních symbolech a státních svátcích a doplň pracovní sešit strana 8/3 a 9.

Pátek:

Český jazyk – pracovní sešit strana 21/7, 22/8, 9, procvičování předpon roz- a bez- ZDE
Geometrie – rýsování přímek kolmých procházejících bodem na papír.
Angličtina – online hodina.
Hudební výchova – Referát: v referátu bude obrázek nástroje (nakreslený), název, z jakých částí se nástroj skládá, jaký skladatel skládal pro tento nástroj (může to být i současný) a v jakých písničkách můžeme tento nástroj slyšet (stačí tři). Referát nahrajete do teamu Habrmánci Hudebka

Týden 26. – 30. října

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Týden 19. – 23. října

Pondělí:

ČJ – opakování vyjmenovaných slov po L, opakování stavby slova, učebnice ČJ strana 14/1a, b,2, Pracovní sešit ČJ strana 16/8, 9, Procvičování předpon a předložek.
M – opakování násobilky 9, opakování písemného sčítání a odčítání a písemného násobení, opakování pamětného násobení ZDE, Matematické minutovky strana 10/19, 20.
Přírodověda – z učebnice Člověk a jeho svět si opiš ze strany 14 Dělení rostlin podle místa růstu a užitku (schema) do sešitu přírodovědy. 

Úterý:

ČJ – opakování vyjmenovaných slov po L, učebnice strana 14/2 (ústně) a 15/2, 4 (do sešitu), pracovní sešit ČJ 16/10, 11. Procvičování předpon a předložek.
M – opakování násobilky 9, opakování dělení se zbytkem, písemné dělení ZDE, učebnice strana 23/1, 2.
Čtení – přečti si v čítance příběh na straně 31 a odpověz na otázky:

  1. Jak se jmenuje příběh?
  2. Kdo je autorem?
  3. Kolik má odstavců?
  4. Jak se jmenuje hlavní hrdina?
  5. Proč kousal červený svetr?
  6. Proč přestal kousat?

Středa:

ČJ – opakování vyjmenovaných slov po L, opakování, učebnice strana 16/1, 3 do písemně do sešitu ČJ – Š, pracovní sešit strana 17/12, 13 a pracovní sešit strana 11/9, 10, 11, 12.
M – opakování násobilky 9, učebnice strana 24/9 do sešitu M – Š, pracovní sešit Matematické minutovky strana 10/20a a strana 11/21, 22.
Vlastivěda – podívej se do učebnice vlastivědy strana 14, kde jsou Státní symboly České republiky, přečti si o nich a nauč se je.

Čtvrtek:

ČJ – opakování vyjmenovaných slov po L, opakování stavby slova, učebnice strana 16/4 . písemně do sešitu ČJ – Š, pracovní sešit ČJ strana 17/14, 15 a strana 18/16, 17.
M – opakování násobků násobilky 9, opakování písemného sčítání a odčítání, opakování písemného násobení, opakování písemného dělení ZDE, pracovní sešit Matematické minutovky strana 12/23, 24, učebnice strana 24/14 písemně do sešitu M – Š.
Přírodověda – přečti si učebnici strana 15 o vlastnostech a dělení živočichů a na základě získaných informací doplň pracovní sešit strana 10.

Pátek:

ČJ – opakování vyjmenovaných slov po L, opakování stavby slova, učebnice strana 16/5 do sešitu ČJ – Š, učebnice strana 17/1 – ústně, učebnice strana 17/2 písemně do sešitu ČJ – Š, procvičování psaní bje/bě a vje/vě ZDE.
M – podívej se na Výukové video písemné dělení a vypočítej z učebnice strana 25/16 do sešitu M – Š, učebnice strana 25/17, 18 – ústně, učebnice strana 61/písemné dělení sloupeček A do sešitu M – Š.

Týden 12. – 16. října

Pondělí:

ČJ – testík na slova souznačná a protikladná, opakování slovních druhů, opakování kořene slov (procvičování na školákově ZDE
AJ – opakování I can/ I can´t
M – opakování písemného násobení, opakování dělení se zbytkem (procvičování ZDE)
Pří – učebnice strana 12 – 13, pracovní sešit strana 8 – 9, zápis do sešitu
Čtení – čtení vlastní knížky

Úterý:

!!!ONLINE VÝUKA!!!

Středa:

ČJ – kartičky vyjmenovaných slov po L, učebnice strana 13/2 do sešitu ČJ – Š, pracovní sešit ČJ strana 12.
M – kartičky násobilky 7, pracovní sešit matematické minutovky strana 6/11, 12, Procvičování písemného násobení a dělení
Čtení – Čítanka strana 26 – 27

Čtvrtek:

ČJ – kartičky vyjmenovaných slov po L, učebnice strana 13/3 – do sešitu ČJ – Š, Pracovní sešit strana 13 a 14/1.
M – opakování násobilky 8, opakování písemného sčítání a odčítání a písemného násobení, učebnice strana 20/32 do sešitu M – Š, pracovní sešit Matematické minutovky strana 8.
Pří – napiš si do sešitu ZÁPIS a přečti si učebnici strana 14.

Pátek:

ČJ – opakování vyjmenovaných slov po L, opakování stavby slova, pracovní sešit strana 14/2 a 15/3, 4, 5, 7.
M – opakování násobilky 8, opakování písemného sčítání a odčítání, pracovní sešit Matematické minutovky strana 9/18 a strana 15/29, 30.
Vlastivěda – Procvičování krajůProcvičování ČR

Týden 5. – 9. října

Pondělí:

ČJ – opakování vyjmenovaných slov po B, opakování slov souznačných, protikladných, jednoznačných a mnohoznačných, učebnice strana 12/1 přepis do sešitu ČJ – Š.
AJ – 
M – opakování písemného sčítání a odčítání, opakování násobilky 6, písemné násobení učebnice matematiky strana 18/1.
Pří – testík, učebnice strana 10, pracovní sešit strana 8/2
Čtení- čtení vlastní knížky

Úterý:

Středa:

Čtvrtek:

M – opakování písemného násobení, opakování násobilky 7, opakování dělení se zbytkem, učebnice strana 15/96, 97 (ústně) 98, 99 (písemně do sešitu M – Š)
TV – florbal
Pří – učebnice strana 11 (rostliny semenné) + zápis do sešitu
Vla – testík, opakování krajů ČR, Pracovní sešit 6/1, 2 – práce s mapou ČR.
ČJ – Opakování vyjmenovaných slov po L, opakování stavby slova (kořen, předpona, přípona).

Pátek:

ČJ – diktát. pracovní sešit strana 10.
M – pracovní list – přímky kolmé
AJ – 
VL – opakování kraje ČR, PS strana 7, učebnice kapitola Demokratický stát.

Týden 28. září – 2. října

Pondělí:

Státní svátek

Úterý:

ČJ – opakování VS po B, opakování slov jednoznačných a mnohoznačných, opakování slov souznačných a slov opačného významu, učebnice strana 9/3 přepsat do sešitu ČJ – Š.
TV – kruhový tréning.
M – opakování písemného sčítání a odčítání, opakování násobilky 5, opakování pamětného dělení mimo obor malé násobilky – Matematické minutovky strana 4/7, 8.
PČ – přihlašování to Teams.
Sloh – přihlašování do elektronické žákovské knížky.
Sbor – 

Středa:

ČJ – opakování vyjmenovaných slov po B, opakování slov jednoznačných a mnohoznačných, souznačných a protikladných. Slova Spisovná (zápis do sešitu), učebnice strana 10/2 do sešitu ČJ – Š.
M – opakování písemného sčítání a odčítání, opakování násobilky 5, učebnice strana 5/22 a strana 6/23, strana 11/60 do sešitu M – Š.
ČJ – čítanka strana 20 – 23
AJ – 
HV – hra na flétnu, zadání hudebního referátu.

Čtvrtek:

M – opakování písemného sčítání a odčítání, učebnice matematiky strana 14/79 do sešitu M – Š, pracovní sešit matematické minutovky strana 5/9a, b, pracovní list
TV – vybíjená
Pří – učebnice strana 9, zápis do sešitu zde, pracovní sešit strana 8/1.
Vla – Pracovní sešit strana 6 – 7
ČJ – opakování vyjmenovaných slov po B, opakování slov spisovných a nespisovných v učebnici strana 10/1, Pracovní list
VV-

Pátek:

ČJ – opakování vyjmenovaných slov po B, do sešitu ČJ – Š krasopisně opiš z učebnice strana 11/2 a namaluj obrázek broučka, Pracovní list
M – Opakování písemného sčítání a odčítání, opakování velké násobilky, Pracovní list
AJ – 
HV – procvičování písní ze sboru

Týden 21. – 25. září

Pondělí:

ČJ – opakování vyjmenovaných slov po B, opakování druhů vět.
AJ – 
M – opakování písemného sčítání a odčítání, opakování násobilky 4, učebnice matematiky strana 8/44 do školního sešitu.
PŘ – učebnice strana 8, pracovní sešit strana 7.
Čtení – čtení vlastní knížky

Úterý:

ČJ – opakování vyjmenovaných slov po B, opakování hlásek tvrdých, měkkých a obojetných, pracovní sešit ČJ strana 5/15.
TV – házená
M – opakování násobilky 4, opakování písemného sčítání a odčítání, pracovní sešit Matematické minutovky strana 3.
PČ – práce s TEAMS
Sloh – učebnice českého jazyka strana 7/8 přepiš do sešitu ČJ – SLOH jako dopis babičce.

Středa:

ČJ – opakování vyjmenovaných slov po B, učebnice českého jazyka strana 7/6 – opiš do sešitu ČJ – Š správně, pracovní sešit strana 5/14 a strana 6/17, 18.
M – opakování násobilky 4, opakování počítání se závorkami, pracovní sešit Matematické minutovky strana 7/13a, b.
Čtení – čítanka strana 14 – 15
AJ –
HV – nástroje dechové

Čtvrtek:

M – opakování násobilky 4, opakování písemného sčítání a odčítání, učebnice strana 10/48, 53, 54.
TV – házená
Pří – opakování houby (pracovní list)
Vl – pracovní sešit strana 5, učebnice strana 6.
ČJ – opakování vyjmenovaných slov po B, učebnice českého jazyka strana 8/2 do sešitu ČJ – Š, strana 10/4 a 9/1, 2 – ústně.
VV – 

Pátek:

Týden 14. – 18. září

Pondělí:

ČJ – opakování tvrdých a měkkých souhlásek, opakování vyjmenovaných slov po B, pracovní sešit strana 4/8, 9
AJ – 
M – opakování písemného odčítání, opakování násobilky 2, pracovní list Opakováníse 3. ročníku
Pří – učebnice strana 6, – 7, pracovní sešit strana 4 – 5
Čtení – čtení vlastní knížky

Úterý:

ČJ – do sešitu ČJ – Š si napiš vyjmenovaná slova po B, z učebnice strana 5/5 si opiš cvičení a zakroužkuj všechna slovesa a napiš zda se jedná o VJ nebo S, pracovní sešit ČJ strana 5/12 a 13.
TV – přihrávky míčem, vybíjená.
M – Pracovní list násobilka 3, učebnice strana 4/12, 5/18, 20, Pracovní list písemné sčítání a odčítání.
PČ – 
Sloh – učebnice českého jazyka strana 7 – přečti si žlutou tabulku, jak se píše dopiš, udělej ústně cvičení 7, cvičení 8 udělej do sešitu ČJ – Sloh.

Středa:

ČJ – opakování tvrdých a měkkých slabik, opakování vyjmenovaných slov po B, učebnice strana 5/7 – na každý vzorec vymysli větu a napiš do sešitu ČJ – Š.
M – opakování písemného odčítání, opakování násobilky 3, učebnice matematiky strana 6/27 do sešituM – Š.
Čtení – čítanka strana 10 – 11
AJ – 
HV – druhy hudebních nástrojů (dechové, strunné, bicí).

Čtvrtek:

M – opakování písemného odčítání, opakování násobilky 4, oprava samostatné práce v sešitě M – Š.
TV – házená.
Pří – pracovní sešit strana 5, zápis do sešitu školního.
Vla – v učebnici kapitola Členění České republiky, zápis do školního sešitu.
ČJ – opakování tvrdých a měkkých slabik, opakování vyjmenovaných slov po B. učebnice strana 6/1 ústně, 6/2 do sešitu ČJ – Š. 
VV – 

Pátek:

ČJ – opakování vyjmenovaných slov po B ve školákově, opakování podstatných jmen.
M – rýsování přímek různoběžných, kolmých, rovnoběžných a polopřímek.
AJ – 
Vla – kapitola Členění České republiky, zápis do sešitu (poprostě někoho, kdo byl ve škole, aby vám sešit půjčil, případně vyfotil, abyste si ho mohli dopsat).
HV – dělení hudebních nástrojů.

Týden 7. – 11. září

Pondělí: 

ČJ – procvičování slovních druhů (ústně), pracovní sešit ČJ strana 2/1, 2.
AJ – opakování slovní zásoby ze 3. ročníku (zvířata).
M – učebnice matematiky strana 3/1, 2, 3, 4, 5 – ústně, 3/6 (první dva sloupečky) – písemně do sešitu M – Š.
Pří – opakování ze 3. ročníku ústně učebnice strana 4 – 5, pracovní sešit strana 3/1, 2.
ČJ – čítanka strana 4 – 6.

Úterý:

ČJ – opakování ze třetího ročníku (slovní druhy, abeceda), učebnice strana 4/1 (ústně), pracovní sešit českého jazyka strana 2/3.
TV – nízký start, běh na 60 m.
M – učebnice strana 4/7 (ústně), 4/8, 11 (písemně do sešitu M – Š, Matematické minutovky strana 1/1.
ČJ – učebnice českého jazyka strana 3/1, 2 (ústně), napiš do sešitu ČJ – SLOH dvě souvětí o svém prázdninovém zážitku.

Středa:

ČJ – opakování slovních druhů, učebnice strana 4/2 (ústně), strana 4/3 (písemně do sešitu ČJ – Š, opakování druhů vět.
M – učebnice strana 4/13 – ústně, strana 5/16 – písemně do sešitu M – Š, matematické minutovky strana 1/2.
ČJ – čítanka strana 6 – 9.
HV – opakování druhů don,stupnice C DUR, flétna – Sedí liška pod dubem.

Čtvrtek:

M – matematické minutovky strana 2/3, 4.
TV – přihrávky míčem.
Pří – pracovní sešit strana 3/3, 2.učebnice strana 6.
Vla – učebnice strana 3, pracovní sešit strana 4/1, 2, 3.
ČJ – opakování slovních druhů, pracovní sešit strana 3/4, 5.

Pátek:

ČJ – Opakování druhů vět. Vytvoř větu tázací, rozkazovací a přací z věty Honza chytil míč. Jana peče buchty. Kočka chytá myši. Pracovní sešit strana 3/6, 7. Společná kontrola cvičení 4 na straně 3. 
M – Sešit geometrie
AJ – 
VL – Učebnice strana 4, Pracovní sešit strana 4 – 5. 
HV – zpěv písní na přání

Close Menu