Domácí úkoly

Týden 12. – 16. října

Po: oprava diktátu do sešitu ČJ – DIKTÁT, procvičování písemného sčítání a odčítání ZDE

Út:

St:

Čt:

Pá:

Týden 5. – 9. října

Po: učebnice českého jazyka strana 12/5 – opiš do sešitu ČJ – DÚ, oprava v sešitě M – Š

Út: 

St:

Čt:učebnice matematiky strana 15/95 dokonči v sešitě M – Š, dokonči cvičení 6/2 v pracovním sešitu vlastivědy, čtenářský deník

Pá:
Písemné práce na další týden :

Pondělí: ČJ – slova souznačná, protikladná, jednoznačná, mnohoznačná.
Úterý: M – písemné sčítání a odčítání
Středa: ČJ – najdi kořen slova
Čtvrtek: Přírodověda – Houby
Pátek: Vlastivěda – kraje a krajská města

Týden 28. září – 2. října

Po: státní svátek

Út:čtecí deník, učebnice ČJ strana 9/1 – opiš básničku a vypracuj úkoly a, b. Kdo nestihl dokončí v Matematických minutovkách strana 4/7a, b a 4/8a. Vyzkoušej si přihlásit se do Teams a do elektronické žákovské knížky, přihlašovací údaje máš v žákovské knížce.

St: učebnice matematiky strana 16/106 do sešitu M – DÚ, oprava sešitu ČJ – Š (kdo má), oprava sešitu ČJ – DÚ (kdo má), čtecí deník

Čt: dokonči práci z matematiky a češtiny, kterou jsi nestihl/a

Pá: dokonči práci z češtiny a matematiky, kterou jsi nestihl/a

Týden 21. – 25. září

Po: učebnice matematiky strana 8/44 oranžový a zelený rámeček přepsat do sešitu M – DÚ, čtecí deník, noví žáci si doplní násobilkové kartičky a kartičky vyjmenovaných slov

Út: Pracovní list písemné sčítání a odčítání

St: Dokonči v pracovním sešitě ČJ strana 5/14 a strana 6/17, 18, 19.

Čt: čtecí deník, učebnice matematiky strana 10/48, 53 a 54 dokonči do sešitu M – Š.

Pá: –

Týden 14. – 18. září

Po: Pracovní sešit z českého jazyka strana 4/10, Matematické procvičování, čtecí deník.

Út:učebnice matematiky strana 4/12 a 5/18, 20 dokončit do sešitu M – Š, čtecí deník

St:Učebnice českého jazyka strana 5/6 – opsat básničku do sešitu ČJ – DÚ a vypracovat podúkoly a, b, c.

Čt: oprava v sešitě M – Š, dokončení cvičení 2 na straně 6 v učebnici českého jazyka do sešitu ČJ – Š

Pá: kdo neměl sešit vlastivědy a geometrie, doplní si přes víkend zápisky

Týden 7. – 11. září

Po: Učebnice matematiky strana 4/9 opsat a vypočítat do sešitu M – DÚ, čtecí deník.

Út: Čtecí deník, kdo si ještě nepřinesl, tak ať si přinese knížku na čtení do školy.

St:Učebnice českého jazyka strana 4/4 první 4 věty opsat do sešitu ČJ – DÚ. Čtecí deník. Kdo nemá v sešitě Matematické minutovky hotové cvičení 2 na straně jedna, dokončí si ho. 

Čt: Pracovní sešit z matematiky Matematické minutovky dokončení strana 2/3, 4. Pracovní sešit českého jazyka (kdo nestihl) strana 3/4, 5. Čtecí deník. V pátek kontrolujeme kartičky vyjmenovaných slov a násobilkové kartičky!

Pá: kdo neměl dnes, tak v pondělí donese násobilkové kartičky a krtičky vyjmenovaných slov

Týden 31. srpna – 4. září

Po:  – 

Út: Připravit si učebnice 3. ročníku na odevzdání., vyplnit žákovskou knížku, potvrzení na tělocvik a dotazník pro rodiče žáka.

St: Přinést si sešity na nadepsání, utěrky a kapesníčky (kdo ještě nedonesl), tělocvik a výtvarnou výchovu.

Čt: Zápis do čtecího deníku ( děti ví), kdo neměl dnes obaly na sešity, donese si je zítra, rouška.

Pá: – 

Close Menu