Český jazyk

Vyjmenovaná slova po S

Zopakujme si vyjmenovaná slova po S.

Další videa

Tvary slova a slova příbuzná

Stavba slova – krásně vysvětlená stavba slova (kořen, předpona, přípona)

Adresa

Základní škola, Habrmanova 130
Hradec Králové

Habrmanova 130/12
500 02 Hradec Králové
IČO: 691 723 66

tel.: +420 495 538 341
e-mail: skola@habrmanova.cz

Třídní učitelka: Kateřina Burešová
E-mail: buresova@habrmanova.cz

Close Menu